Zomerfestijn+

Programma voor thuisblijvers in IJsselstein

Inschrijfregels website Zomerfestijn 2019

Inschrijven:

 • Vul het inschrijfformulier op de website in. U kunt maximaal 1 deelnemer aanmelden op één formulier.
 • Elke activiteit is gebonden aan een minimum/maximum aantal deelnemers. Bij een te gering aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Zijn er teveel deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af

Financiën:

 • Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische incasso voor de kosten van deelname aan de activiteiten waarvoor u zich heeft opgegeven. U hoeft dus zelf geen betaling te doen!
 • Stichting Pulse schrijft in juli het verschuldigde bedrag automatisch af.
 • 10 dagen voor aanvang van de activiteit wordt besloten welke activiteit doorgaat. Indien u zich heeft opgegeven voor een activiteit die geen doorgang kan vinden wegens te weinig aanmeldingen of vanwege slecht weer wordt de deelnemersbijdrage vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.
 • Het kan voorkomen dat een activiteit wegens overmacht of anderszins niet kan doorgaan. Indien dit gebeurt wordt de deelnemersbijdragegerestitueerd in september of indien mogelijk, niet in rekening gebracht

Aansprakelijkheid:

 • Deelname aan de activiteiten van Zomerfestijn+ geschiedt voor eigen risico. Het Zomerfestijn+ is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Vervoer:

 • U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen.
 • Vervoer kunt u, tegen betaling, regelen bij Stichting Pulse, tel. 030 – 6868031, mail: pulsependel@stichtingpulse.nl De Pulsependel is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur

Weersomstandigheden:

 • Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder mooi weer gaan deze activiteiten gewoon door.
 • Zorgt u in dat geval voor regenkleding en water bij warm weer.
 • Indien door extreme omstandigheden, te beoordelen door Zomerfestijn+, de activiteit geen doorgang kan vinden wordt het bedrag gerestitueerd.

Bevestiging

 • U krijgt 3 dagen voor de activiteit van uw keuze per e-mail (indien bij ons bekend) een herinnering betreffende uw inschrijving!
 • Schrijf uw activiteit(en) ook op uw kalender/in uw agenda en maak een kopie van uw inschrijfformulier.
 • Als er activiteiten vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht.

Annulering:

 • Verhindering wegens een calamiteit graag doorgeven bij Stichting Pulse, tel. 030 – 6868030.
 • Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van Zomerfestijn+.
 • U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen, met reden voor afzien van deelname bij de receptie van wijkcentrum Oase, t.a.v. Zomerfestijn+ Benschopperweg 342
 • Wél hebt u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits u dit tijdig aan Zomerfestijn+ heeft gemeld.

Nog vragen?

Vragen kunt u sturen naar zomerfestijnplus@gmail.com Voor dringende  vragen kunt u terecht bij Hester van Oirschot van Stichting Pulse, tel. 030-6868030.

Met dank aan de organisaties en bedrijven die Zomerfestijn+ een warm hart toedragen.

Wij wensen u veel plezier met uw deelname!

Betekenis van deze symbolen bij de activiteiten

Rolstoel-vriendelijke activiteit

Rollator-vriendelijke activiteit

Wandelconditie vereist