Zomerfestijn+

Programma voor thuisblijvers in IJsselstein

Inschrijfregels website Zomerfestijn 2021

Inschrijven:
Vul het inschrijfformulier volledig in. U kunt maximaal 1 deelnemer/echtpaar aanmelden per formulier. Als het u niet lukt om via de site in te schrijven vraag dan een bekende of uw buren, om u te helpen. Op dinsdag- en donderdagmorgen is tussen 10.00 en 12.00 uur een telefonische hulplijn beschikbaar: 030- 6868030 Stichting Pulse.
Kinderen meldt u aan op het formulier van een volwassene, graag met vermelding van leeftijd. Tijdens activiteiten van Zomerfestijn+ bent u zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw kinderen in de omgeving.

• Elke activiteit is gebonden aan een minimum/maximum aantal deelnemers. Bij een te gering aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd.
• Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Zijn er te veel deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af.

Inschrijftermijn en aanmelding
U kunt u aanmelden tot 10 dagen voor aanvang van de activiteit door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld terug te sturen.

Financiën
• Uw aanmelding is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische incasso van de kosten voor deelname aan de activiteiten waarvoor u zich heeft opgegeven. U hoeft dus zelf geen betaling te doen!
• Stichting Pulse schrijft, namens Zomerfestijn+ 2021 automatisch het verschuldigde bedrag af.
• 6 dagen voor aanvang van de activiteit wordt besloten welke activiteit doorgaat
Indien u zich heeft opgegeven voor een activiteit die geen doorgang kan vinden wegens te weinig aanmeldingen, slecht weer of de corona-omstandigheden wordt de deelnemersbijdrage vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.
• Het kan voorkomen dat een activiteit wegens overmacht of anderszins niet kan doorgaan. Indien dit gebeurt wordt de deelnemersbijdrage gerestitueerd in september of indien mogelijk, niet in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van Zomerfestijn+ geschiedt voor eigen risico. Het Zomerfestijn+ is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Vervoer
U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen.
• Vervoer kunt u, tegen betaling, regelen bij de PulsePendel van Stichting Pulse,
tel. 06 – 5807 0850 / pulsependel@stichtingpulse.nl
De PulsePendel is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur.

Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder mooi weer gaan deze activiteiten gewoon door. Zorg in dit geval voor regenkleding. Als door extreme omstandigheden, te beoordelen door Zomerfestijn+, de activiteit geen doorgang kan vinden wordt het bedrag gerestitueerd.

Bevestiging
• U krijgt een bevestigingsmail van uw inschrijving.
• Schrijf uw activiteit(en) op uw kalender/in uw agenda. U ontvangt geen herinnering voor deelname aan de activiteit(en). Als er activiteiten vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht.

Annulering
• Verhindering bij een calamiteit graag doorgeven bij Stichting Pulse, tel. 030-6868030.
• Eventuele restitutie van de deelnemers-kosten is ter beoordeling van Zomerfestijn+. U dient een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen, met zwaarwegende reden voor afzien van deelname bij de receptie van wijkcentrum Oase, t.a.v. Zomerfestijn+, Benschopperweg 342, 3401 BZ IJsselstein.
• Wél hebt u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits u dit tijdig aan Zomerfestijn+ heeft gemeld.

Nog vragen? Bel de hulplijn of stuur een mail:
Zomerfestijn+ is vanaf 8 juni op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 10:00-12:00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen en ondersteuning bij het digitaal inschrijven via het telefoonnummer van Stichting Pulse: 030-6868030 en ook via zomerfestijnplus@stichting-pulse.nl

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname aan Zomerfestijn+!

Met dank aan de organisaties en bedrijven die Zomerfestijn+ een warm hart toedragen.

Betekenis van deze symbolen bij de activiteiten

Rolstoel-vriendelijke activiteit

Rollator-vriendelijke activiteit

Wandelconditie vereist

Kinderen welkom