Zomerfestijn+

Inschrijfregels Zomerfestijn+ 2022

Inschrijven

Ga naar de website www.zomerfestijn-ijsselstein.nl en vul daar het inschrijfformulier in. Wil je samen met je partner/gezelschap op één formulier inschrijven? Dat kan. Per activiteit geef je op of je met 1 of 2 volwassenen komt. Bij activiteiten die ook geschikt zijn voor kinderen kun je ook 1 of twee kinderen opgeven. Vermeld dan als laatste actie op het formulier ook de leeftijd van de (klein)kinderen die meekomen naar de activiteit(en).

Je kunt jezelf voor meerdere activiteiten tegelijkertijd aanmelden door je aanmelding tussentijds op te slaan. Je aanmelding is pas definitief als je op verzenden hebt gedrukt en je een bevestiging per mail hebt ontvangen van je inschrijving.

Elke activiteit is gebonden aan een minimum/maximum aantal deelnemers. Je kunt maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen opgeven. Bij een te gering aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zijn er te veel deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af.

Inschrijftermijn

Inschrijven kan tot 5 dagen voor aanvang van de activiteit.

Financiën

Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische incasso voor de kosten voor deelname aan de activiteiten waarvoor je je hebt opgegeven. Je hoeft dus zelf geen betaling te doen! Stichting Pulse schrijft eind augustus/begin september het verschuldigde bedrag automatisch af.

Drie dagen voor aanvang van de activiteit wordt besloten of de activiteit doorgaat.

Indien je je hebt opgegeven voor een activiteit die geen doorgang kan vinden wegens te weinig aanmeldingen of vanwege slecht weer wordt de deelnemersbijdrage vanzelfsprekend niet in rekening gebracht. Het kan voorkomen dat een activiteit wegens overmacht of anderszins niet kan doorgaan. Indien dit gebeurt wordt de deelnemersbijdrage niet in rekening gebracht.

Vervoer

Je dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen. Vervoer kun je, tegen betaling, regelen bij de Pulse Pendel van Stichting Pulse door te bellen naar 06-58070850 (rechtstreeks) of 030-6868030 (receptie Pulse) of te mailen naar: pulsependel@stichting-pulse.nl. De Pulse Pendel is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30-12:00 uur.

Weersomstandigheden

Een aantal activiteiten spelen zich in de open lucht af. Ook bij minder mooi weer gaan deze activiteiten gewoon door. Zorg in dit geval voor regenkleding.

Bevestiging

Je ontvangt per mail een bevestiging van je inschrijving. Schrijf je activiteit(en) op je kalender of in je agenda. Je ontvangt geen herinnering voor de activiteit. Als er activiteiten vervallen of verschuiven krijgt je tijdig bericht.

Annulering

Verhindering wegens onvoorziene omstandigheden graag tijdig doorgeven via: zomerfestijnplus@stichting-pulse.nl

Eventuele teruggave van het inschrijfgeld is ter beoordeling van Zomerfestijn+. Je kunt een verzoek hiertoe indienen, met opgaaf van reden voor het afzien van deelname. Dit kan via het mailadres: zomerfestijnplus@stichting-pulse.nl

Wél hebt je altijd het recht om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen, mits je dit tijdig aan Zomerfestijn+ hebt gemeld. De kosten voor de activiteit worden dan nog steeds automatisch bij je geïncasseerd. Jouw vervanger kan de kosten dan aan jou vergoeden.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de activiteiten van Zomerfestijn+ is voor eigen risico. De organisatie en organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Nog vragen?

Voor vragen kun je terecht bij team Zomerfestijn+, via zomerfestijnplus@stichting-pulse.nl en Stichting Pulse: 06 58070644.

Wij wensen je heel veel plezier met jouw deelname aan Zomerfestijn+!

Met dank aan de organisaties en lokale ondernemers die Zomerfestijn+ een warm hart toedragen!

Betekenis van deze symbolen bij de activiteiten

Rolstoel-vriendelijke activiteit

Rollator-vriendelijke activiteit

Scootmobiel-vriendelijke activiteit

Kinderen 6 jaar en ouder